Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

echium
1597 3362 400
echium
1295 fda2 400
Reposted byvillaine villaine
Sponsored post
feedback2020-admin
echium
5498 4de0 400
Reposted fromkotowate kotowate viacomeslullaby comeslullaby
echium
6034 1dcb 400
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaLuukka Luukka

July 06 2015

echium
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaheadache headache

July 05 2015

echium
7575 c9b6 400
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
echium

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viaitmakesmecalm itmakesmecalm
echium
echium
echium
4366 8d21 400
Reposted fromzenibyja zenibyja viaawakened awakened

July 03 2015

echium
8851 a5b4 400
Haha, no nie mogę ;]

July 02 2015

echium
6650 0861
Reposted bymiraculouslycheatedoreli
echium
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka viatedibea tedibea
echium
6622 2ca4 400
Reposted bysavingmeFiodor11villaine

July 01 2015

echium
echium
5110 d0be 400
Reposted byFukuronDFCforlaifu
echium
5100 7b5a 400
Reposted byblackjeremywiksztomorrow-will-be-betterKrowiPlacekAryesssarazationmarcinmarcinihearvoicespersevveresmatissevisionsimmortaleshitsuricinnamomumSylvkapalinakiteandratobecontinuedfalkaatoolongatramentovvafeedingthesouldaniellsslegilimencja
echium

June 30 2015

echium
2478 83a5 400

June 29 2015

echium
8916 333c 400
Reposted bymgd mgd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...