Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

echium
9365 6bd3 400
 :*
Reposted frommentha mentha viabambalam bambalam
echium
age of adaline
Reposted fromweightless weightless viasweetnothingg sweetnothingg
Sponsored post
feedback2020-admin

June 13 2015

echium

Michiel Huisman for Elle NL 2015

echium

June 12 2015

echium
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadotknij dotknij
echium
9292 5c56 400
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viahuynhynn huynhynn
echium
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
6982 f2e0 400
Reposted fromamatore amatore viakatalama katalama
echium
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski
echium
echium
9481 1dd4 400
echium
9478 60bd 400
Reposted byhuynhynn huynhynn

June 10 2015

echium

Du oder keiner.

echium
7577 79a6
Reposted bybudasarrependimentogitanaDiviusnoircoffeenoirmindzoraxpanienkamorganitabagatelaiorisloca-blueberrydzaspyoreligreenrosetomorrownevercomesSanctuaryForRavensagravainezniczego
echium

Ich kann einfach nicht aufhören an dich zu denken. Ich kann es nicht, es geht nicht!

Smoku ;)
echium
7052 6800 400
Odlatuje i nie wraca.
echium
Rodzimy się dla drobiazgów, drobiazgi to szpilki, którymi przyczepiamy wspomnienia do naszej pamięci. W pamięci zawsze wieje wiatr i to, co nie jest dobrze przyszpilone, odlatuje i nie wraca.
— Pablo De Santis "Teatr Pamięci"
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu

June 09 2015

echium
Ślepota działania. Automatyzm odruchów. Atawizm instynktów.
— Witold Gombrowicz, Ferdydurke
echium
6912 aacc 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...